nedeľa 18. apríla 2021

Sing Me Forgotten

 
“If they want me to be a nightmare, then a nightmare I shall be.”

Názov: Sing Me Forgotten
Autor:
Jessica S. Olson

Vydavateľstvo, rok vydania:  Inkyard Press, 2021
Počet strán:
336

Hodnotenie GR (v čase písania recenzie):
4,08

Anotácia:

Isda does not exist. At least not beyond the opulent walls of the opera house.

Cast into a well at birth for being one of the magical few who can manipulate memories when people sing, she was saved by Cyril, the opera house’s owner. Since that day, he has given her sanctuary from the murderous world outside. All he asks in return is that she use her power to keep ticket sales high—and that she stay out of sight. For if anyone discovers she survived, Isda and Cyril would pay with their lives. But Isda breaks Cyril’s cardinal rule when she meets Emeric Rodin, a charming boy who throws her quiet, solitary life out of balance. His voice is unlike any she’s ever heard, but the real shock comes when she finds in his memories hints of a way to finally break free of her gilded prison. Haunted by this possibility, Isda spends more and more time with Emeric, searching for answers in his music and his past. But the price of freedom is steeper than Isda could ever know. For even as she struggles with her growing feelings for Emeric, she learns that in order to take charge of her own destiny, she must become the monster the world tried to drown in the first place.

Recenzia:

Isda má magický dar. Keď ľudia spievajú, vidí ich spomienky, od najnovších po najstaršie. Čo je však nebezpečnejšie, vie ich pozmeniť. Negatívne nahradí pozitívnym a naopak. A to je veľmi výhodné pre jej tútora Cyrila na zabezpečenie úspešnej sezóny v jeho opere, odkiaľ  vychádzajú ľudia po Isdiných zásahoch len s tými najlepšími dojmami. Dar je však hlavne prekliatím – je odsúdená pamätať si všetko zo svojho života, vrátane okamihu, keď ju chceli ako dieťa utopiť. Ľudí ako ona totiž zákon prikazuje zbaviť sa hneď pri narodení, aby neohrozili svojimi schopnosťami ostatných obyvateľov, ako sa to už raz v minulosti stalo. Aj Isdu hneď po narodení hodili do vody, aby sa utopila, odtiaľ ju však vytiahol a zachránil vedúci opery Cyril. Od toho okamihu sa o ňu začal starať a ukryl ju v opere. Nikto ju však nesmie zahliadnuť, inak by bol jej život opäť v ohrození, a tak sa opera stáva jej domovom a súčasne väzením a Isda jej duchom, fantómom, ktorého tieň občas niekto zahliadne, či ktorého pričinením občas niekomu niečo zmizne.
Isda nepozná nič iné, iba operu a jediného človeka, ktorý sa o ňu stará. Až kým jej osud nepostaví do cesty muža s tým najkrajším hlasom, aký kedy počula...

 

“Because in the dark, my beauty is as unlimited as the music I create. In the  dark, I can be anyone, go anywhere, do anything. That crypt you think a prison is the one place in the world that offers me the freedom you get just by breathing.”

Autorka vytvorila nový koncept „pamäťovej mágie“. Vytvorila dve skupiny ľudí ovládajúcich pamäť iných, tzv. fendoirgravoir. Fendoir dokáže z bežných ľudí extrahovať pamäťový elixír. Každý človek ho má obmedzené množstvo a po dovŕšení 17 roku začne telo nahrádzať najstaršie spomienky tými novšími. Odobratím čo i len časti elixíru tak človek prichádza o vlastné spomienky, jeho pamäť sa zmenšuje, zatiaľčo tí bohatí si ho môžu kupovať a svoju pamäť zväčšovať. Trh s pamäťou je súčasťou ekonomiky a predstavuje lukratívny tovar čím viac elixíru, tým lepšia pamäť a viac spomienok. Osud gravoirov je vďaka neblahej minulosti temnejší – tých je potrebné čo najskôr usmrtiť.

“He’s at least given me a better life than what the world would have offered.”

Kniha je retellingom Fantóma opery a predstavuje kvalitný standalone YA fantasy s hudobným motívom. Romantický vzťah sa medzi protagonistami vyvíja postupne a nenásilne, obidvaja žijú pre hudbu a spev, schádzať sa však môžu len v podzemí opery a výlučne v noci, aby ich niekto nezbadal. Predsudky spoločnosti sú také hlboké, že ich nemožno vyvrátiť, vy však chcete pre Isdu viac. Dopriali by ste jej prechádzku mestom, priateľa, účinkovanie v opere, po ktorom tak prahne. A keď sa do nej Emeric zamiluje, želáte im to obom. Držíte im palce. V príbehu však nastane zlom, príde moment, kedy sa pokazí všetko, čo sa len dá, čaká nás aj bolestná zrada a temné tajomstvá dostávajúce sa na povrch. Autorka vytvorila pre čitateľov celú symfóniu pocitov. Ale záver... Záver jej nedokážem odpustiť. Aj keď pripúšťam, že s obvyklejším typom záveru by ste knihu prehliadli a ľahko na ňu zabudli. Takto vás zasiahne priamo do srdca, pocítite kúsok ich bolesti a ešte dlho po dočítaní budete uvažovať, ako to celé mohlo a malo dopadnúť inak.

 

“And though I may spend the rest of that life cherishing the memories of what I have lost here, I won’t let my past stop me from living.”

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára